Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AH» – 13
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AH-VAY
dərd — kədər — qüssə — qəm
AHƏNG
uyğunluq
AHƏNG
avaz
AHƏNG
nəğmə — hava — mahnı
AHƏNGDAR
uyğun — müntəzəm — qaydalı — səlis
AHƏNGDARLIQ
uyğunluq — müntəzəmlik
AHƏNGSİZ
uyğunsuz
AHƏNGSİZLİK
uyğunsuzluq
AHƏSTƏ
asta — yavaş — ağır — üsullu
AHIL
yaşlı — qoca
AHILLAŞMA
yaşlaşma — qocalma
AHILLAŞMAQ
yaşlaşmaq — qocalmaq
AHILLIQ
yaşlılıq — qocalıq