Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AM» – 10
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AMAL
qayə — məqsəd — arzu — ümid — dilək
AMAN
macal — möhlət — imkan
AMAN
rəhm — mərhəmət
AMAN
imdad — kömək
AMAN
taqət — qüvvət — güc
AMAN
rica — xahiş
AMANSIZ
rəhimsiz — mərhəmətsiz — sərt
AMANSIZLIQ
rəhimsizlik — mərhəmətsizlik — sərtlik — barışmazlıq
AMİL
səbəb — vasitə
AMİLLİK
səbəblik — vasitəlik