Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AP» – 12
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
APARICI
əsas — baş — mühüm
APARMA
gətirmə — köçürmə
APARMA
getmə
APARMA
oğurlama — çalma — qaçırma
APARMA
udma — qazanma
APARMA
qoparma — yemə — kəsmə
APARMAQ
gətirmək — köçürmək
APARMAQ
getmək
APARMAQ
oğurlamaq — çalmaq — qaçırmaq
APARMAQ
qoparmaq — yemək — kəsmək
APARMAQ
udmaq — qazanmaq
APAÇIQ
aydın — aşkar