Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AS» – 29
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ASAYİŞ
dinclik — sakitlik — əmin-amanlıq
ASAN
yüngül
ASAN
sadə — bəsit
ASANLAŞMA
yüngülləşmə — sadələşmə
ASANLAŞMAQ
yüngülləşmək — sadələşmək
ASANLIQ
yüngüllük — sadəlik
ASİLİK
itaətsizlik — azğınlıq
ASİMAN
göy — səma
ASILI
tabe
ASLAN
şir — Arslan
ASLAN
qoçaq — igid — qəhrəman
ASMA
qarmaq
ASMA
talvar — çardaq
ASMA
sallama
ASMAQ
sallamaq
ASTA
yavaş — üsullu — ağır
ASTA-ASTA
ağır-ağır — yavaş-yavaş
ASTALAŞMA
yavaşıma — aramlaşma — ağırlaşma
ASTALAŞMAQ
yavaşımaq — aramlaşmaq — ağırlaşmaq
ASTALIQ
yavaşlıq — ağırlıq — aramlıq — üsulluq
ASTANA
kandar — dəhliz — eyvan
ASTAR
iç — üz
ASTARLIQ
içlik — üzlük
ASUDƏ
rahat — dinc — arxayın
ASUDƏ
bikar
ASUDƏ
təhlükəsiz — azad — sərbəst — nəzarətsiz
ASUDƏLƏŞMƏ
rahatlaşma — arxayınlaşma
ASUDƏLƏŞMƏK
rahatlaşmaq — arxayınlaşmaq
ASUDƏLİK
rahatlıq — dinclik — sakitlik — arxayınlıq — qayğısızlıq