Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AT» – 60
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ATA
dədə
ATA-ANA
valideyn
ATA-ANASIZ
yetim — valideynsiz
ATA-BABA
əcdad
ATALIQ
vəzifə — borc
ATALIQ
ögey
ATALIQ
himayəçilik
ATAMAN
başçı — rəhbər — ağsaqqal
ATAMANLIQ
başçılıq
ATQI
tir
ATQI
örpək
ATQI
ip (arğac ipi)
ATQI
şana — yaba
ATDIRMA
kəsmə — üzmə
ATDIRMA
qovdurma — çıxartdırma
ATDIRMAQ
kəsmək — üzmək
ATDIRMAQ
qovdurmaq — çıxartdırmaq
ATƏŞ
alov — od
ATƏŞİN
odlu — isti — qızğın — hərarətli — ehtiraslı — təsirli
ATƏŞLİLİK
qızğınlıq — hərarətlilik — ehtiraslılıq
ATƏŞLƏNMƏ
odlanma — alovlanma — alışma
ATƏŞLƏNMƏK
odlanmaq — alovlanmaq — alışmaq
ATƏŞLİ
hərarətli — odlu — qızğın — alovlu
ATƏŞLİ
coşğun — ehtiraslı — dəliqanlı
ATƏŞLİK
odluq — gülxan
ATƏŞLİLİK
odluluq — alovluluq — hərarətlilik
ATƏŞLİLİK
coşğunluq — qızğınlıq — dəliqanlılıq
ATƏŞXANA
ocaq — odluq
ATİL
tənbəl — ətalətli — fəaliyyətsiz
ATİLLİK
fəaliyyətsizlik — hərəkətsizlik — işsizlik — tənbəllik — ətalət