Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AY» – 91
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AYAQ
qıç
AYAQALTI
palaz — həsir — xalça
AYAQQABI
çəkmə — tufli
AYAQYALIN
çılpaq — lüt
AYAQYOLU
abdəstxana — rahatxana — tualet
AYAQLAMA
tapdalama — əzmə — basma
AYAQLAMA
gəzmə — dolaşma
AYAQLAMAQ
tapdalamaq — əzmək — basmaq
AYAQLAMAQ
gəzmək — dolaşmaq
AYAQLAŞMA
bərabərləşmə — yerimə
AYAQLAŞMA
yarışma — çalışma
AYAQLAŞMA
uyğunlaşma
AYAQLAŞMAQ
bərabərləşmək — yerimək
AYAQLAŞMAQ
yarışmaq — çatmaq
AYAQLAŞMAQ
uyğunlaşmaq
AYAQSIZ
qıçsız — çolaq
AYAQÜSTÜ
oturmadan — tələsik — ötəri
AYAQÜSTÜLÜK
tələsiklik — ötərilik
AYAZ
şaxta — soyuq
AYAZIMA
açılma — təmizlənmə — aydınlaşma
AYAZIMA
üşümə — donma
AYAZIMA
yaxşılaşma — sağalma
AYAZIMAQ
açılmaq — təmizlənmək — aydınlaşmaq
AYAZIMAQ
üşümək — donmaq
AYAZIMAQ
yaxşılaşmaq — sağalmaq
AYAZLI
şaxtalı — soyuq
AYAZILIQ
şaxtalıq — soyuqluq
AYAZLIQ
açıqlıq — aydınlıq
AYAMA
ləqəb
AYDIN
işıqlı — aylı