Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «C» – 601
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
CA CE CI CO CU
 
CAVABDEH
məsul
CAVABDEHLİK
məsuliyyət
CAVAN
gənc
CAVAN
təzə
CAVANLAŞMA
gəncləşmə
CAVANLAŞMA
təzələşmə
CAVANLAŞMAQ
gəncləşmək
CAVANLAŞMAQ
təzələşmək
CAVANLIQ
gənclik
CAVAHİR
daş-qaş
CAVAHİRAT
bax: çavahir
CAVAHİRAT
daş-qaş
CAĞ
çəpər — hasar — barı
CAĞILDAMA
şırıldama — şıqqıldama
CAĞILDAMAQ
şırıldamaq — şıqqıldamaq
CAĞILTI
şırıltı — şaqqıltı
CAĞLAMA
çəpərləmə — hasarlama
CAĞLAMAQ
çəpərləmək — hasarlamaq
CAĞLI
çəpərli — hasarlı — barılı
CADAR
çat — yarıq
CADARLAMA
çatlama — yarılma
CADARLAMAQ
çatlamaq — yarılmaq
CADAR-CADAR
çat-çat — yarıq-yarıq
CADU
sehr — ovsun — tilsim
CADUGƏR
sehrbaz
CADUGƏRLİK
sehrbazlıq — ovsunçuluq — tilsimçilik
CADULAMA
sehrləmə — ovsunlama — tilsimləmə
CADULAMAQ
sehrləmək — ovsunlamaq — tilsimləmək
CAZİBƏ
meyl — təmayül — həvəs — şövq
CAZİBƏDAR
məlahətli — maraqlı — füsunkar — zərif