Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «D» – 1426
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
DA DE DI DO DR DU
 
DAVA
müharibə — savaş
DAVA
dalaşma — söyüşmə — çarpışma — vuruşma — savaşma
DAVA
münaqişə — iddia
DAVA
dərman — əlac — çarə — tədbir
DAVAKAR
vuruşqan — savaşqan
DAVALI
qalmaqallı — mübahisəli — münaqişəli
DAVAM
dözüm — taqət — tab — möhkəmlik
DAVAMLI
dözümlü — möhkəm — səbatlı — etibarlı — sarsılmaz
DAVAMLI
sürətli — ardıcıl
DAVAMLILIQ
dözümlülük — möhkəmlik
DAVAMSIZLIQ
dözümsüzlük
DAVASIZ
söyüşsüz — vuruşsuz — savaşsız
DAVRANIŞ
hərəkət — rəftar — münasibət
DAVRANIŞLI
rəftarlı — münasibətli
DAĞ
dik — yamaclı — zirvəli
DAĞILMA
cırılma — sökülmə — yırtılma
DAĞILMA
yayılma — səpələnmə
DAĞILMA
sökülmə — uçulma — tökülmə
DAĞILMA
kasıblaşma — yoxsullaşma
DAĞILMA
qurtarma — yekunlaşdırma
DAĞILMA
pozulma
DAĞILMAQ
sökülmək — uçulmaq — tökülmək
DAĞILMAQ
kasıblaşmaq — yoxsullaşmaq
DAĞILMAQ
yayılmaq — səpələnmək
DAĞILMAQ
qurtarmaq — yekunlaşdırmaq
DAĞILMAQ
cırılmaq — sökülmək — yırtılmaq
DAĞILMAQ
pozulmaq
DAĞIM-DAĞIM
parça-parça — doğram-doğram
DAĞINIQ
uçuq — sökük
DAĞINTI
töküntü