Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «E» – 209
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
EC ED EF EH EL EM EN EQ ER ET EV EY
 
EV
bina — tikili
EVLİ
ailəli
EVLİLİK
ailəlik
EVSİZ
ailəsiz
EVSİZLİK
ailəsizlik
EQOİST
xudbin
EQOİSTLİK
xudbinlik
EDAM
ölüm
EYBƏCƏR
çirkin — kifir
EYBƏCƏR
yöndəmsiz — iyrənc
EYBƏCƏRLƏŞMƏ
kifirləşmə — çirkinləşmə
EYBƏCƏRLƏŞMƏK
kifirləşmək — çirkinləşmək
EYBƏCƏRLİK
kifirlik — çirkinlik — biçimsizlik
EYBƏCƏRLİK
biabırçılıq — çatışmazlıq — kəsir — nöqsan
EYVAN
balkon — seyvan
EYVANLI
balkonlu — seyvanlı
EYDİRMƏ
əmizdirmə
EYDİRMƏK
əmizdirmək
EYZƏN
eynən — tamamilə
EYİB
nöqsan — kəsir — qüsur
EYİBLƏMƏ
qınama — danlama
EYİBLƏMƏK
qınamaq — danlamaq
EYİBLİ
nöqsanlı — qüsurlu — qəbahətli
EYİBSİZ
qüsursuz — nöqsansız
EYİBSİZLİK
nöqsansızlıq — qüsursuzluq
EYİLƏŞMƏ
yaxşılaşma
EYİLƏŞMƏK
yaxşılaşmaq
EYİLİK
yaxşılıq
EYMƏNMƏ
qorxma — xoflanma — vahilənmə
EYMƏNMƏK
qorxmaq — xoflanmaq — vahilənmək