Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «G» – 409
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
GE GO GU
 
GEDİŞ
çıxış
GEDİŞ-GƏLİŞ
hərəkət
GEDİŞLİ
çıxışlı
GEYİM
paltar — libas — üst-baş
GEYİMLİ
kecimli — bəzənmiş — düzənmiş
GEYNƏCƏK
paltar — üst-baş
GEYİNİKLİ
paltarlı
GEN
aralı — kənar — uzaq
GEN
geniş — enli
GEN-BOL
geniş — sərbəst
GEN-BOLLUQ
genişlik — sərbəstlik
GENDƏN
uzaqdan — qıraqdan
GENƏLTMƏ
genişlətmə — artırma — böyütmə
GENƏLTMƏK
genişlətmək — artırmaq — böyütmək
GENİŞ
bol — sərbəst
GENİŞLƏNMƏ
artma — böyümə
GENİŞLƏNMƏK
artmaq — böyümək
GENİŞLİK
bolluq — sərbəstlik — açıqlıq — firavanlıq
GERİ
arxa — dal
GERİ
dal-dalı
GERİLƏMƏ
çəkilmə — uzaqlaşma
GERİLƏMƏ
arıqlama — zəifləmə
GERİLƏMƏK
çəkilmək — uzaqlaşmaq
GERİLƏMƏK
arıqlamaq — zəifləmək
GERİLİK
zəiflik
GERİLİK
uzaqlıq
GERÇƏK
həqiqi — doğru — düz
GERÇƏKLƏŞMƏ
həqiqiləşmə — doğrulaşma — reallaşma
GERÇƏKLƏŞMƏK
həqiqiləşmək — doğrulaşmaq
GERÇƏKLİK
maddilik — varlıq — həyat