Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «H» – 763
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
HA HE HI HO HU
 
HAVA
nəğmə
HAVA
ahəng
HAVA
iqlim
HAVA
xasiyyət — təbiət
HAVADAN
göydən
HAVADAN
gözlənmədən — qəfildən — birdən
HAVADAR
tərəfdar — himayədar
HAVADARLIQ
tərəfdarlıq — himayə — arxa — dayaq
HAVAYI
pulsuz — müftə — müsəlləm — məccani
HAVAYI
boş — nahaq — əbəs — hədər — bica — bihudə
HAVAYI
faydasız — əsassız — lüzumsuz
HAVALANMA
uçma — qalxma — pərvazlanma
HAVALANMA
əsəbiləşmə — hirslənmə — acıqlanma — cinlənmə — qızma
HAVALANMA
lovğalanma — qudurma — öyünmə
HAVALANMAQ
uçmaq — qalxmaq — pərvazlanmaq
HAVALANMAQ
əsəbiləşmək — hirslənmək — acıqlanmaq — cinlənmək — qızmaq
HAVALANMAQ
lovğalanmaq — qudurmaq — öyünmək
HAVALI
lovğa — təkəbbürlü — iddialı
HAVALI
əsəbi — hirsli — coşğun — qızğın — həyəcanlı — hərarətli
HAVALI
dəbdəbəli — ibarətli — təmtəraqlı
HAVALILIQ
lovğalıq — təkəbbürlülük — iddialılıq
HAVALILIQ
əsəbilik — hirslilik — coşğunluq — qızğınlıq — hərarətlik
HAVALILIQ
dəbdəbəlilik — təmtəraqlılıq — ibarəlilik
HAVASIZ
bürkülü — boğanaqlı — isti
HAVASIZLIQ
bürkü — boğanaq — isti
HAQQ
hüquq — ixtiyar
HAQQ
ədalət — həqiqət — doğruluq — düzlük
HAQQ
muzd
HAQQ
ödəmə — vermə — mükafat
HAQQINDA
barəsində