Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «K» – 410
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
KA KE KO
 
KABUS
qarabasma
KABUS
qorxulu
KABUS
dəhşətli
KADR
şəkil
KAİNAT
aləm — dünya — cahan
KAL
göy
KALAFA
çökək — çuxur
KALAFALIQ
çökəklik — çuxurluq
KAM
murad — dilək — istək — arzu
KAMAL
ağıl — düşüncə — dərrakə
KAMALLI
ağıllı — düşüncəli — şüurlu — dərrakəli — mühakiməli — bitkin — yetkin
KAMALLILIQ
ağıllılıq — şüurluluq — düşüncəlilik — məntiqlilik — dərrakəlilik — mühakiməlilik — yetkinlik
KAMİL
yetkin — mükəmməl
KAMİL
ləyaqətli — ehtiramlı
KAMİLLƏŞMƏ
yetkinləşmə — mükəmməlləşmə — təkmilləşmə
KAMİLLƏŞMƏK
yetkinləşmək — mükəmməlləşmək — təkmilləşmək
KAMİLLİK
yetkinlik — bitkinlik — mükəmməllik
KARAGƏLƏN
lazımlı — gərəkli — yararlı — əlverişli
KARIXMA
çaşma
KARIXMAQ
çaşmaq
KARLI
bacarıqlı — işgüzar — qabiliyyətli
KARLI
xeyirli — sərfəli
KARSIZ
xeyirsiz — faydasız — sərfəsiz — səmərəsiz — yararsız
KARSIZLIQ
xeyirsizlik — faydasızlıq — sərfəsizlik — səmərəsizlik — yararsızlıq
KASAD
qıt — qəhət
KASAD
kasıb — yoxsul
KASADLIQ
durğunluq — böhran
KASADLIQ
kasıblıq — yoxsulluq
KASADLIQ
qıtlıq — qəhətlik
KASIB
yoxsul