Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «M» – 820
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
MA ME MI MO MU
 
MAAŞ
aylıq — donluq
MAAŞLI
aylıqlı — donluqlu
MAVİ
göy
MAVİLİK
göylük
MADDƏ
cisim
MADDƏ
bənd
MADDİ
cismani — fiziki
MADDİ
real — gerçək
MADDİLİK
gerçəklik — reallıq
MADDİLƏŞMƏ
reallaşma — gerçəkləşmə
MADDİLƏŞMƏK
reallaşmaq — gerçəkləşmək
MAZAQ
zarafat — oyun
MAZAQLAŞMA
zarafatlaşma — oynaqlaşma
MAZAQLAŞMAQ
zarafatlaşmaq — oynaqlaşmaq
MAZUTLAMA
suvama — sürtmə — şirələmə
MAZUTLAMA
bulama — batırma
MAZUTLAMAQ
suvamaq — sürtmək — şirələmək
MAZUTLAMAQ
bulamaq — batırmaq
MAZUTLU
suvaqlı — sürtülü — şirəli
MAİL
həvəs — meyl
MAİL
yatıq
MAİLLİ
həvəsli — meylli
MAİLLİK
həvəslilik — meyllik
MAYA
rüşeym — döl
MAYA
başlanğıc — toxum — nüvə — əsas
MAYA
acıtma — xəmrə
MAYALAMA
turşutma — qıcqırtma — acıtma
MAYALAMAQ
qıcqırtmaq — turşutmaq — acıtmaq
MAYALANDIRMA
münbitləşdirmə
MAYALANDIRMA
dölləndirmə