Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Q» – 1588
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
QA QE QI QL QO QR QU
 
QABA
kobud — sərt — cod
QABA
ədəbsiz — nəzakətsiz — kobud
QABAQ
balqabaq — kudu
QABAQ
üz — sifət — bəniz
QABAQ
əvvəl — irəli
QABAQ
əvvəlki — keçmiş
QABAQ-QARŞI
qarşı-qarşıya — üz-üzə
QABAQDA
irəlidə — əvvəldə
QABAQDA
irəlidə — gələcəkdə
QABAQDAN
qarşıdan
QABAQDAN
əvvəlcədən — irəlicədən
QABAQKİ
əvvəlki — irəlki
QABAQLAMA
ötmə — keçmə
QABAQLAMAQ
ötmək — keçmək
QABAQLAŞMA
qarşılaşma — rastlaşma
QABAQLAŞMAQ
qarşılaşmaq — rastlaşmaq
QABAQLIQ
döşlük
QABAQCA
əvvəlcə — irəlicə
QABAQCADAN
əvvəldən — irəlidən
QABAQCIL
şüurlu — gözüaçıq — təşəbbüslü
QABAQCIL
fəal
QABAQCIL
mütərəqqi
QABAQCILLIQ
birincilik — təşəbbüsçülük
QABAQCILLIQ
fəallıq
QABAQCILLIQ
mütərəqqilik
QABALAŞMA
kobudlaşma — codlaşma
QABALAŞMAQ
kobudlaşmaq — codlaşmaq
QABALIQ
kobudluq — codluq
QABALIQ
tərbiyəsizlik — ədəbsizlik — nəzakətsizlik
QABAR
suluq — döyənək