Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «R» – 157
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
RA RE RU
 
RABİTƏ
əlaqə — münasibət — bağ
RABİTƏLƏNDİRMƏ
əlaqələndirmə — bağlama
RABİTƏLƏNDİRMƏK
əlaqələndirmək — bağlamaq
RABİTƏLİ
əlaqəli — münasibətli — bağlı
RABİTƏSİZ
əlaqəsiz — münasibətsiz
RABİTƏSİZLİK
əlaqəsizlik — münasibətsizlik
RAZI
məmnun — xoşhal
RAZILAŞMA
sözləşmə — şərtləşmə — vədələşmə — bağlaşma — düzəlişmə — uzlaşma
RAZILAŞMAQ
sözləşmək — şərtləşmək — vədələşmək — bağlaşmaq — düzəlişmək — uzlaşmaq
RAZILIQ
yekdillik — birlik — əlbirlik — məmnunluq — xoşhallıq
RAST
doğru — düz — tuş — sərrast
RASTLAŞMA
görüşmə — qarşılaşma
RASTLAŞMAQ
görüşmək — qarşılaşmaq
RAHAT
dinc — sakit — uyğun — əlverişli — münasib — səliqəli
RAHAT
asudə — sərbəst
RAHATLANMA
dincəlmə
RAHATLANMAQ
dincəlmək
RAHATLAŞMA
sakitləşmə — yüngülləşmə
RAHATLAŞMAQ
sakitləşmək — yüngülləşmək
RAHATLIQ
dinclik — sakitlik — sükut — səssizlik — istirahət — asudəlik
RAHATSIZ
həyəcanlı — iztirablı — əsəbi — qərarsız
RAHATSIZ
səliqəsiz — uyğunsuz
RAHATSIZLIQ
həyəcan — iztirab — təlaş — nigaranlıq — təşviş
RAHLAMA
sahmanlama — sazlama — düzəltmə
RAHLAMAQ
sahmanlamaq — sazlamaq — düzəltmək
REAL
həqiqi — doğru — gerçək
REAL
əməli — praktik
REAL
həyati
REALLAŞMA
həqiqiləşmə — doğrulaşma — gerçəkləşmə
REALLAŞMAQ
həqiqiləşmək — doğrulaşmaq — gerçəkləşmək