Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «S» – 1243
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
SA SE SI SO SP ST SU
 
SABAH
səhər
SABAHI
səhəri — ertəsi
SABAHKI
səhərki — gündüzkü
SABAHLIQ
səhərlik
SABİQ
keçmiş — əvvəlki — öncəki
SABİT
dəyişməz — möhkəm — daimi — stabil
SABİTLƏŞMƏ
möhkəmləşmə — daimiləşmə — stabilləşmə — durğunlaşma
SABİTLƏŞMƏK
möhkəmləşmək — daimiləşmək — stabilləşmək
SABİTLİK
dəyişməzlik — hərəkətsizlik — durğunluq — daimilik — stabillik
SABİTLİK
mətinlik — mətanət — sadiqlik — möhkəmlik — dəyişməzlik
SAVAB
xeyirxah (iş)
SAVABLI
xeyirxahlı
SAVADLI
düzgün — səliqəli — qüsursuz (yazı)
SAVADLI
bilikli — elmli
SAVADLILIQ
biliklilik — elmlilik
SAVADSIZ
məlumatsız — biliksiz — təcrübəsiz
SAVADSIZ
bacarıqsız — küt
SAVADSIZLIQ
biliksizlik — təcrübəsizlik — məlumatsızlıq
SAVADSIZLIQ
bacarıqsızlıq — kütlük
SAVAŞ
dava-dalaş — vuruş
SAVAŞQAN
davakar — dalaşqan — vuruşqan
SAVAŞQANLIQ
davakarlıq — dalaşqanlıq — vuruşqanlıq — dəlilik
SAVAŞLI
davalı — dalaşlı — vuruşlu
SAVAŞMA
dalaşma — vuruşma — döyüşmə — çarpışma
SAVAŞMA
söyüşmə — küsüşmə
SAVAŞMAQ
dalaşmaq — vuruşmaq — döyüşmək — çarpışmaq
SAVAŞMAQ
söyüşmək — küsüşmək
SAQINMA
çəkinmə — qorunma — uzaqlaşma
SAQINMAQ
çəkinmək — qorunmaq — uzaqlaşmaq
SAĞ
salamat — gümrah