Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Z» – 352
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ZA ZE ZI ZO
 
ZABİTƏ
qayda — qanun — nizam — intizam
ZABİTƏ
nüfuz — ciddiyyət
ZABİTƏLİ
tələbkar — ciddi
ZABİTƏLİLİK
tələbkarlıq — ciddilik
ZAVAL
ziyan — zərər — afət
ZAVAL
zülm — əziyyət
ZAVALLI
yazıq — biçarə — başıbəlalı — bədbəxt
ZAVALLILIQ
yazıqlıq — bədbəxtlik — biçarəlik
ZAVALSIZ
ziyansız — zərərsiz
ZAVALSIZ
davamlı — dayanıqlı — daimi
ZAVALSIZLIQ
ziyansızlıq — zərərsizlik
ZAVALSIZLIQ
davamlılıq — dayanıqlılıq — daimilik
ZAVİYƏ
bucaq — künc — guşə
ZAĞ
cila — parıltı
ZAĞA
yuva — mağara
ZAĞAR
yoğun — yekəqarın
ZAĞLAMA
cilalama — parıldatma
ZAĞLAMAQ
cilalamaq — parıldatmaq
ZAĞLI
cilalı
ZAD
şey
ZADƏGAN
əsilzadə — kübar — mülkədar — aristokrat
ZADƏGANLIQ
əsilzadəlik — əyanlıq — kübarlıq — aristokratlıq — mülkədarlıq
ZADƏGANLIQ
nəciblik — alicənablıq
ZAİL
fani — keçici — puç
ZAY
heç — puç — hədər
ZALIM
zülmkar — qəddar — mərhəmətsiz — insafsız — qaniçən
ZAMAN
vaxt — müddət
ZAMAN
dövr — zəmanə
ZAMİNLİK
zəmanət
ZAR
zəif — üzgün — əlacsız — çarəsiz