Çökdürücü qurğular

maşın və texnoloji qurğularda sənaye yağları, benzin və s. - ni çökdürmə yolu ilə təmizləmək üçün işlədilən qurğular.
Çoxdibli qazıma
Çökmə süxurlar