ÇƏHRAYILAŞMAQ

f. Çəhrayı olmaq, açıq-qırmızı olmaq.
ÇƏHRAYILAŞMA
ÇƏHRAYILIQ

Digər lüğətlərdə