ÇAĞIRIŞ

i. 1. Call, summons; ~a cavab vermək to respond to the call / summons 2. (dəvət) inivation; bir kəsin ~ına əsasən on / at smb.’s inivation

ÇAĞIRILMAQ
ÇAĞIRIŞÇI

Значение слова в других словарях