çeki protestə vermək

Çekin ödənilməsindən imtina ilə əlaqədar, notariusun müəyyən hüquqi faktları rəsmi təsdiq edən hüquqi hərəkəti

çek kitabçası
çeşni