Çox dərin qazma

çox dərindəki faydalı qazıntı laylarını açmaq məqsədi ilə, habelə Yer qabığının və yuxarı mantiya qatının tədqiqi üçün 6000 m- dək və daha dərin quyu qazma dünyada ən dərin iki quyudan biri (layihə dərinliyi 15 km.) Azərbaycan Respublikasının Satlı rayonu ərazisindədir. Quyunun qazılmış hisəsi 8324 m.- dir. Ç.d.q. rotorla, turbinlə və ya hər iki üsulu istifadə etməklə qazılır.
Çən
Çoxdibli qazıma