ÖLÇÜYƏ GƏLMƏMƏK

çox böyük, həddən artıq iri olmaq, ölçülə bilməmək.

ÖLÇÜ GÖTÜRMƏK
ÖLDÜRÜLMƏMİŞ AYININ DƏRİSİNİ BÖLÜŞDÜRMƏK