ÖLMÜŞ EŞŞƏYİN NALINI SÖKMƏK

çox acgöz, pul və sərvət düşkünü olmaq.

ÖLDÜRÜLMƏMİŞ AYININ DƏRİSİNİ BÖLÜŞDÜRMƏK
ÖLÜ CANLAR