ÖTMÜŞ

I
прил.
1. прошедший, прошлый, минувший. Ötmüş günlər минувшие дни, ötmüş hadisələr минувшие события
2. перезрелый, переспелый (о фруктах, ягодах и т.п. )
3. переваренный. Ötmüş (çox bişmiş) ət переваренное мясо
II
в знач. сущ. о годах: такой, которому перевалило за … лет. Yaşı qırxı ötmüş kişi мужчина, которому перевалило за сорок лет
ÖTMƏK
ÖTRÜ

Digər lüğətlərdə