ÜLVİ

ə. 1) yüksək, uca; 2) ilahi, səmavi; 3) yüksəklərdə, səmalarda olan.

ÜLVAN
ÜLVİYYAT

Digər lüğətlərdə