ÜMUMİLİK

is.
1. Ümuma, hamıya və ya çoxusuna aid olma; ümumiyyət.
2. Birlik, ayrılmazlıq, uyğunluq. Nöqteyinəzərlərin ümumiliyi. Məqsəd ümumiliyi. Dil ümumiliyi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÜMUMİLİK ictimailik — birlik — eynilik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ÜMUMİLİK ÜMUMİLİK – XÜSUSİLİK Adın ümumiliyi və ya xüsusiliyi əşyanın ümumi və ya xüsusi olması ilə bağlıdır
ÜMUMİLƏŞMƏK
ÜMUMİYYƏT

Digər lüğətlərdə