ÜTMƏK

Qədim mənası “гладить” deməkdir. “Od”, “isti” anlamı ilə bağlıdır. Ütü ondan düzəlmiş ismdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÜŞÜNMƏK
ÜTÜK

Digər lüğətlərdə