ÜZGƏC

is. Balıq və dəniz heyvanlarının hərəkət üzvü. Delfinin bel üzgəci.
– Başqa heyvanlarda olan qabaq və dal ayaqlara müvafiq olaraq balıqlarda döş və qarın üzgəcləri vardır. Y.Əbdürrəhmanov.

ÜZƏRLİK
ÜZGÖRDÜ

Digər lüğətlərdə