İKİAYLIQ

sif.
1. İki ay davam edən və ya davam etmiş. İkiaylıq ezamiyyət. İkiaylıq məzuniyyət. İkiaylıq kurslar.
// İki aydan bir nəşr olunan, çıxan (jurnal, qəzet və s).
2. Yaşı iki aydan ibarət olan. İkiaylıq uşaq.
İKİAYAQLI
İKİBARMAQLI

Digər lüğətlərdə