ƏŞRƏFİ ƏRƏB

Qızıl pul (çəkisi 3,45 q).

Misirdə Bürci məmlük sultanlarından olan Əşrəf Seyfəddin Bars bəy tərəfindən kəsilmiş və onun adı ilə adlandırılmışdır; ümumiyyətlə, pul.

Hərdən dəryalarda qarğı, qamışdı,

Hərdən bostanlarda dürlü yemişdi.

Hərdən əşrəfidi, hərdən gümüşdü,

Hərdən də pas tutub tuc olur könlüm.

                                                          (“Əmrah”)

ƏSRÜKMƏK
ƏŞRƏFİ ƏRƏB

Digər lüğətlərdə