ƏBA ƏRƏB

Müsəlman ruhanilərinin və möminlərin üstdən geydikləri uzun kişi paltarı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Elə ki tək qaldılar, Koroğlu əbanı və əmmaməni çıxardıb bir tərəfə tulladı. (“Koroğlunun İstanbul səfəri”)

EYVAN
ƏBA-QƏBA