ƏBRİŞİM

is. [ fars. ]
1. İpək, ipək iplik.
Paşa, sənə nişan verim Qıratı; Əbrişim ipəkdən yalı gərəkdi. Koroğlu”.
Əlvan qanınla boyansın; Əbrişim tellərin sənin! Aşıq Hüseyn.

2. bot. Lələkli yarpağı və ətirli çiçəyi olan ağac növü; akasiya.
Əbrişim … çətiri piramida şəkilli, otuz metrə qədər hündürlüyündə ağacdır. H.Qədirov.

Etimologiya

  • ƏBRİŞİM Farsca “ipək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
ƏBRƏŞ
ƏBRU

Digər lüğətlərdə