ƏCƏMİ

qeyri-ərəb mənşəli olan. Yaranması etibarı ilə Xilafət dövrünə təsadüf edən bu kəlmə, Xilafətin tabeçiliyində yaşayan və ərəb olmayan çoxlu xalqlara verilən ad idi. Hərfi mənasında ―yad‖, ―naməlum‖, ―əcəmi olan‖ deməkdir. Bəzən hərfi mənasında da işlədilir.
ƏBƏDİYYƏT
ƏCR

Значение слова в других словарях