ƏHLİNAZ

naz əhli, naz edən, nazlı.
ƏHLİGÜL
ƏHLİYAT