ƏJDƏRHA FARS

Əjdaha; böyük ilan, insan yeyən ilan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏHVALPÜRSAN
ƏKİLMƏK