ƏLƏM ƏRƏB

Bayraq.

Döyülür təbillər, sancağı ələm

Bizləri gözlüyüb nişana gələr.

                         (“Abdulla və Cahan”)

ƏLƏM1 ƏRƏB
ƏLƏNGƏ

Digər lüğətlərdə