ƏLAMAN ƏRƏB

1. Yardıma, köməyə çağırış bildirən nida.

2. İmdad, nicat.

Əsma xanım edər bu ələmanı,

İmdada çağırram Şahi-Mərdanı;

Zülm etmə, öldürmə belə cavanı,

Qəza ilə ahü-zara düşübdü.

                                    (“Lətif şah”)

ƏLAQİBƏT
ƏLAMANDA QALMAQ