ƏQİQ ƏRƏB

Müxtəlif rənglərə çalan laylardan ibarət olan bərk mineral.

Yarımqiymətli daş kimi bəzək şeylərinin hazırlanmasında istifadə edilir.

Dedim, Pəri, nə elərsən məhpara,

Mənim həsrət gözüm heç uymaz xara,

Bir qətrə yaş tökdün, bir də dübara,

Əqiqdən, yaqutdan, yəməndən ayrı.

                                                    (“Qurbani”)

ƏKŞƏŞMƏK
ƏQİL ƏRƏB