ƏRƏNLƏR

Ululular, ulu qəhrəmanlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRƏN
ƏRƏSAT

Digər lüğətlərdə