ƏSƏL ƏRƏB

Bal.

Səndə nələr var hələ,

Özün salıbsan dilə,

Mən yazığa rəhm elə

Zər düşüb kakilə,

Dilin dönüb əsələ.

   (“Şəmşir və Sənubər”)

ƏSBABUL-ƏSBHƏ-ƏSLƏHƏ
ƏSƏR ELƏMƏK