ƏSƏR ƏRƏB

Təsir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏSƏR ELƏMƏK
ƏSİR-YESİR