ƏSƏR ELƏMƏK

Təsir etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dəmirçioğlunun sözləri Koroğluya yaman əsər elədi(“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

*

Əgər mənim çalmağım, oxumağım ata əsər elədi, sözüm yoxdu. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

ƏSƏL ƏRƏB
ƏSƏR ƏRƏB