АБАЖУР

м abajur (lampa qalpağı).

А-ЛЯ
АБАЗ

Digər lüğətlərdə