АВАНСЦЕНА

ön səhnə (səhnənin qabaq hissəsi)
АВАНСОМ
АВАНТЮРА

Digər lüğətlərdə