АВАНТЮРИСТСКИЙ

bax: авантюрист
АВАНТЮРИСТКА
АВАНТЮРНЫЙ

Digər lüğətlərdə