АКАДЕМИЯ

ж akademiya (1. ali elmi müəssisə; 2. bəzi ali məktəblərin adı); ◊ академия художеств bədaye akademiyası, rəssamlıq akademiyası.

АКАДЕМИЧНЫЙ
АКАНИЕ

Digər lüğətlərdə