АКАНИЕ

АКАНЬЕ, АКАНИЕ

ср dilç. “a”-laşma, “a”-laşma hadisəsi (rus ədəbi dilində “o” səsi əvəzində “a” tələffüz etmə, məs. вада (вода), və s.).

АКАДЕМИЯ
АКАНТ