АЛЕТЬСЯ

несов. qızarmaq, görünmək (al rəngli şeylər haqqında).

АЛЕТЬ
АЛЕУТ

Digər lüğətlərdə