ИЗВЕСТИ

1. Xərcləmək, sərf etmək; 2. Qırmaq, tələf etmək, məhv etmək; 3. Incitmək, cana gətirmək, təngə gətirmək, zəhlə tökmək
ИЗВЕРЖЕНИЕ
ИЗВЕСТИЕ

Digər lüğətlərdə